Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vad betyder termerna?

Fråga Experten: Vad betyder termerna?

Fråga Tidskriften Betongs experter

När man talar om toleranser för prefabricerade betongelement, väggar, nämns tillåten antal storlek på grader och språng. Vad betyder termerna “grader” och “språng” i det här sammanhanget
/Rasmus

De två begreppen används för att definiera betongytors jämnhet. Med språng avses trappstegsformade förskjutningar på en yta så att två nivåer bildas vid en skiljelinje på exempelvis en vägg, ett golv eller ett tak. Vanlig användning är även när toleranser anges för nivåskillnad mellan två intilliggande element.

Med grader avses en långsträckt upphöjning på en yta. Såväl språng som grader mäts med så kallad tolk. Gå in på svenskbetong.se och välj “Bygga med betong ”prefab ” följt av ”Prefab”, “Toleranser” och sedan “Tabeller”. Sista tabellen visar bilder på toleranser för betongytors jämnhet

Arne Hellström