Hem Mixat Största hamnbygget på 100 år

Största hamnbygget på 100 år

Stockholm Norvik Hamn
Stockholm Norvik Hamn är en helt ny roro- och containerhamn på bästa tänkbara läge i Östersjön. Kort insegling och effektiva transportanslutningar ger direkt tillgång till en av Europas snabbaste växande regioner. Bild: Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn ska trygga varuförsörjningen till den starkt växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Med en kort insegling från öppet hav och ett naturligt djup kan hamnen kan ta emot de största oceangående fartygen.

De ökade storlekarna på containerfartyg och fartyg har blivit ett problem för Frihamnen i Stockholm. Då Stockholmsregionen samtidigt växer behövs ny infrastruktur.

– Det fanns inget utrymme för att expandera i Frihamnen. Dessutom är tung godshantering så centralt inte effektivt. En hamn så nära innerstan är däremot väl lämpad för passagerartrafik med färjor och kryssningsfartyg, säger Johan Wallén, marknadschef på Stockholms Hamnar.

Nya Norvik Hamn i Nynäshamn, som är det största svenska hamnbygget på 100 år, består av en containerterminal och en terminal för Ro-ro-fartyg. Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar.

– Det har planerats för en godshamn där i över 100 år. Den har ett naturligt djup på 16,5 meter och dessutom slipper fartygen passera genom hela skärgården. Den korta inseglingen från öppet hav till hamnen spar både tid och pengar.

All betong till gjutning är lokalt producerad då Swerock haft en mobil betongstation på Kalvön. NCC som framställde all ballast hade en kort transport till betongstationen på granntomten.

“Utmaningen har legat i de enorma volymerna.”

– Det här var inget jätteavancerat projekt. Utmaningen har legat i de enorma volymerna. Vi har transporterat med bergtruckar och dumprar från Bröderna Öhman AB, som bland annat kör i Aitikgruvan. Dessutom har det varit många stora maskiner. Under två och halvt år jobbade vi i skift, där våra medarbetare jobbade 07–19 sju dagar i sträck och var sedan lediga i en vecka, säger Joel Ahlqvist, produktionschef på NCC.

Flera överklaganden sköt på byggstarten men det blev grönt ljus tidigare än väntat. Nu är kanalisation för dagvatten, färskvatten och el på plats under hamnplanen. 14 mil rör för elkablar har gjutits in i betong för ökad säkerhet.

Rören har lagts i en gjutform och sedan distanser lagts ut mot formen och mellan rören har gjutningen påbörjats. Det gäller att se till så att inte rören deformeras eller flyttar upp sig i betongen.

Då Stockholm Norvik Hamn nu tas i bruk stängs containerterminalen i Frihamnen i Stockholm för att frigöra marken för stadsutveckling. Kajen kommer att stå kvar för transporter vid den fortsatta utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.