Hem Mixat Stölder kostar två miljarder om året

Stölder kostar två miljarder om året

BRÅ
Illustration: BRÅ

En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att stölder kostar byggbranschen två miljarder kronor om året. Främst stjäls handverktyg, men även förarstyrda maskiner.

– Vi arbetar hårt för att det ska vara lätt för vår verksamhet att göra rätt. Att på ett enkelt sätt polisanmäla stölder ligger till grund för vårt preventiva arbete, säger Peter Martin, säkerhetschef på Peab.

Varje stöld hos Peab beräknas kosta mellan 30 000 och 40 000 kronor. Då är inte indirekta stora kostnader så som ställtid för arbetare, anskaffningskostnad och att återställa efter ett inbrott, inte medräknade.

– Även om vi inte ser samma ökning hos oss som i undersökningen från BRÅ, så ser vi ändå en oroande tendens. Vi håller på att analysera detta för att vi ska bli bättre och vi intensifierar vårt systematiska säkerhetsarbete. Vi undersöker möjligheten till bättre övervakningskameror och säkrare containerlösningar, många inbrott sker i containrar där verktygen ofta förvaras, säger Peter Martin och fortsätter:

– Det som skiljer oss från andra byggföretag är att vi ända sedan 2009 har ett egenutvecklat incidenthanteringssystem där vi anmäler stölder. Vi kallar det för PoFa, polis- och försäkringsanmälningar. Via vårt intranät fyller man i en blankett, precis som vid en vanlig polisanmälan, och när den är klar så skickas den till polismyndigheten. Vi har byggt upp det för att göra det lätt för våra medarbetare, det är t ex kopplat direkt till vårt inventariesystem så att man enkelt kan registrera vad som blivit stulet.

Utredningar visat att verktygen ofta säljs vidare via marknadssidor på nätet. Peab DNA-märker alla verktyg för att göra dem svårare att sälja men uppklarningsprocenten är ganska låg, så chansen att få tillbaka stöldgodset är idag liten.

– Det är viktigt att vi i branschen anmäler alla stölder för att polisen ska se omfattningen av stölder i byggbranschen. De anmälda stölderna ligger också till grund för att vi i branschen tillsammans med forskare ska kunna ta fram underlag för att få veta omfattning, skadeverkan och risker, säger Peter Martin.

Peab arbetar tillsammans med teknikleverantörerna för att utveckla möjligheterna att skydda verktygen.

– Vi är involverade i flera projekt som omfattar utveckling av kameror, passersystem, GPS, DNA och så vidare. Tillsammans med Securitas kommer vi i höst att starta upp ett projekt för att öka tillförlitligheten i våra riskanalyser så att vi med större säkerhet ska kunna utreda när och var det kommer att ske incidenter på våra arbetsplatser.

Resultatet av projektet ska presenteras i början av 2021.