Hem Mixat Swerock först med ett andra våtsikt

Swerock först med ett andra våtsikt

Våtsikten i Sundsvall
Våtsikten i Sundsvall.

I och med den klimatfrämjande investeringen i våtsikten i Sundsvall blir Swerock unikt som första aktör med två våtsiktar i Sverige. Den första finns i Malmö och har varit i produktion sedan 2017.

Johannes Pettersson, Swerock
Johannes Pettersson.

– Det här är en viktig klimatfrämjande satsning som bidrar till hållbart byggande genom att förebygga uppkomsten av avfall och främja cirkulära flöden. Sundsvall har dessutom en optimal lokalisering för att ta ett ordentligt kliv inom cirkulärt byggande i norra Sverige, säger Johannes Pettersson, avdelningschef för Swerock Recycling i region Nord.

Genom en elektrifierad materialåtervinningsprocess kan Swerock hantera överskottsmassor från schakter och infrastrukturprojekt. Den nya tekniken minskar mängden överskottsmassor, som annars gått på deponi, med cirka 80 procent.

– Korta och effektiva transporter av cirkulära materialflöden sänker både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Att dessutom göra det tillsammans med Åkerigrus/Sundfrakt som är en lokalt stark aktör med stort fokus på hållbarhet känns extra roligt, säger Johannes Pettersson.

Swerock kommer årligen att kunna förse en stor geografisk marknad med över 200 000 ton återvunnet grus- och bergmaterial, som samtidigt ersätter uttag av jungfruliga naturresurser.

Som en av Sveriges ledande ballastproducenter är målen högt satta för andelen återvunna material i produkterna till bygg- och anläggningsmarknaden. 2030 ska produkterna utgöras av minst 50 procent återvunna material, en viktig deletapp mot 2040 då den resurseffektiva verksamhet ska vara hundraprocentig.

En våtsikt bygger på en teknik där överskottsmassor bearbetas i olika steg genom sortering och andra separationssteg. Resultatet är återvunnen mineralisk ballast som säljs till bygg- och anläggningsmarknaden. Den del som inte går att återvinna hanteras via redan kända återvinningskedjor i enlighet med den av EU beslutade avfallstrappan som anger hur allt avfall ska hanteras.

Swerock har beviljats stöd för våtsikten i Sundsvall från Naturvårdsverket via investeringsstödet Klimatklivet.