Hem Mixat Klimatsmart betong för vagt för RO

Klimatsmart betong för vagt för RO

RO, Reklamombudsmannen, har fällt en reklam där Riksbyggen framför att de bygger med klimatsmart betong. Anmälan gjordes av en privatperson som anser att det är felaktigt att påstå att betong är klimatsmart.

RO ger anmälaren rätt och menar att påståendet är “vagt och ospecifikt” och att det därför blir svårt för genomsnittskonsumenten att värdera ur ett miljöperspektiv. En annonsör ska kunna styrka alla betydelser av ett sådant påstående.

Riksbyggen skriver i sitt svar till RO att begreppet klimatsmart används inom många olika branscher och områden och att deras syfte är att visa att de bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle. Riksbyggen understryker också att filmen är inspelad Brf Viva som blev utsedd till ”Årets miljöbyggnad år 2020” och har byggts med betong med 30 procent mindre klimatpåverkan jämfört med vanlig betong.

Även om RO anser att reklamen är vilseledande kommer inga sanktioner som exempelvis skadestånd dömas ut. Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och besluten ska ses
som vägledning i vad som är god marknadsföringsetik.

I den nya versionen av reklamfilmen som kan ses ovan har ordet “klimatsmart” bytts ut mot “klimatförbättrad”.