Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta i gillestugan?

Fråga Experten: Gjuta i gillestugan?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi håller på att riva ut ett golv i en gillestuga, byggd 1978. Vår tanke är att lägga klinkers för att undvika organiskt material. Vi behöver gjuta 16 cm för att få samma höjd som i övriga källaren, där vi nu lagt klinker överallt.

Gillestugan är drygt 26 kvadratmeter. Vad gör vi smartast och vad kan det kosta? Jag förstår att priserna är olika men något hum om kostnad vore bra. Priset vi undrar över gäller endast plattan. Sen funderar jag på om det ska vara vanlig betong eller Eps?
/Lena

Att gjuta på med 16 cm betong är fullt möjligt, men blir onödigt kostsamt. Bättre alternativ i så fall är att gjuta 8 cm betong på 8 cm cellplast. Och för att helt säkerställa att du inte får transport av markfukt upp i plattan lägger du en byggplast under cellplastisoleringen. Det är både värme- och fukttekniskt bra med isolering under betongplattan. Armera betongplattan ca mitt i tvärsnittet med ett nät (ex 6×150), och håll plattan fuktig ett par veckor efter gjutning.

Det funkar fint med ”vanliga” skivor av EPS-isolering, och vill du ha ett bättre alternativ (något dyrare) finns XPS-isolering med falsad kant. Pris per kvadratmeter för 8 cm isolering kan ligga på ca 50-150 kr.

Så kallad EPS-betong/cement funkar också, men ger inte så hård yta och har begränsad värme- och fuktisolerande egenskap, samt kan kosta lite mer.

Om du inte ha krav på snabb uttorkning (ex vid limmad plastmatta) kan du använda en ”enklare” betong, typ C28/35 med 16 mm sten, konsistens S4 och Bygg-/Bascement. Det finns en rad faktorer som påverkar priset på betongen. Typ av betong, transport, ev. underlass (ej full bil), transportavstånd, ränna eller pump, väntetid, returlass m.m.

En annan faktor som har inverkan på priset är hur stor rabatt som kunden har/får, och hur stor konkurrens betongfabriken har lokalt. Så jag kan tyvärr inte ge ett tydligt svar på denna fråga. Ungefärliga pris (utan rabatt) på en C28/35, inklusive ca 15 km transport och 15 min lossningstid (och full bil), är ungefär 2000 kronor per kubikmeter. Med 8 cm tjocklek skulle det då bli 160 kr per kvadratmeter.

Att få betongen pumpad på plats kan underlätta jobbet betydligt om bilen inte kan komma intill och nå med ränna, kostnad för detta tillkommer. För att få en bättre prisuppgift med just dina förutsättningar och önskemål kontakta din närliggande betongfabrik.

Materialpriset för betong, isolering, armering, distanser och byggplast kanske hamnar på 350 kr per kvadratmeter. Till detta kommer arbetskostnad, som kanske kan vara lika mycket eller mer beroende på vad som skall göras.

Om du kontaktar en byggfirma kan du få bättre prisuppgifter på hela jobbet, de sköter även val och inköp av betong. Det går givetvis att göra jobbet själv, men utläggningen och bearbetningen av betongen kan kräva lite erfarenhet och resurser för ett bra resultat.

Om man orkar, så funkar det även att platsblanda själv med tombola och torrsäckad grovbetong.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group