Hem Mixat Norrköpingshamn byggs ut

Norrköpingshamn byggs ut

Pampushamnen
Visualiseringsbild över Pampushamnen.

Pampushamnen på Händelö i Norrköping ska byggas ut. Beställaren Norrköpings Hamn har gett uppdraget till Peab och ett kontrakt värt 345 miljoner kronor är påskrivet.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen av Pampushamnen, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

I projektet ingår bland annat byggnation av en ny pålad plattformskaj på 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

– Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser och kompetens under hela projektet, säger Berth Larsson.

Materialförsörjningen i projektet kommer till största delen från en närliggande fastighet som Norrköpings Hamn äger, där Peab kommer att framställa fyllnadsmaterialet till utbyggnaden av hamnplanen.

– Vi känner förtroende för hur Peab kommer att utföra denna viktiga entreprenad och vi ser fram emot ett bra samarbete under hela projektet, säger Eric Gustavsson, projektledare för hamnutbyggnaden på Norrköpings Hamn.

I Norrköpings hamn hanteras främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers och projektlaster från svenska industrier

Bygget startar i september 2020 och beräknas vara klart i slutet av 2024.