Hem Mixat Automatiserat lager byggs i Gävle

Automatiserat lager byggs i Gävle

Automatiskt papperslager byggs i Gävle hamn
Det automatiserade höglagret för hantering av pappersrullar har en yta på 12 000 kvadratmeter och är 25 meter högt. Det byggs i direkt anslutning till Gävle hamns nya containerterminal. Bild: Gävle Hamn AB.

Ett automatiserat höglager för hantering av pappersrullar byggs i Gävle. Innan betongplattan göts krävdes en hel del pålning.

– Som det ofta är när man bygger i hamnområden så var det dålig mark. Det gjorde att vi fick påla mer och längre än vad som var tänkt. Kravet var att golvet ska klara en belastning på tio ton per kvadratmeter, säger Stefan Persson, projektchef på NCC.

Höglagret består av en stålstomme som klätts med sandwichelement och har ett fribärande plåttak och det är främst betongpålar som har använts. Byggnaden, som har en yta på 12 000 kvadratmeter och är 25 meter hög, ska användas som lager för pappersrullar från pappersbruk. Där containrarna placeras vid lastning har fyra betongytor anlagts för att klara den tunga lasten.

Totalentreprenören NCC ansvarar för allt från råmark till färdig anläggning. Det innefattar förutom höglagret även infrastruktur i form av vägar, 600 meter järnväg, en mottagningshall med järnvägsspår och en utlastningshall.

“Vi fick påla mer och längre än vad som var tänkt”

– Även upphandling av kranar och transportband till anläggningen ingår. Det är lite ovanligt att byggentreprenören ansvarar för det, men eftersom projekttiden har varit kort lades det in i vår entreprenad för att snabba på bygget, säger Stefan Persson som är projektchef på NCC.

Pappersrullarna kommer att anlända på ett järnvägsspår som går in i en mottagningshall. Rullarna lastas ur vagnarna med truckar och ställs på ett automatiserat rullband. Varje rulle har en streckkod som scannas och anläggningens WMS-system (Warehouse Management System) talar om för de helautomatiska traverskranarna var i lagret den aktuella rullen ska placeras.

– Då in- och utlastning av pappersrullarna sköts av traverskranar behövs inga truckgångar i lagret. Det gör att rullarna kan lagras tätt och hela magasinets yta kan utnyttjas. Rullarna staplas ovanpå varandra. I ett traditionellt lager kan man stapla upp till cirka sex meter, men här går det att stapla upp till 15 meters höjd, säger Johan Ericsson, projektledare på Gävle Hamn.

Projektet är en samverkansentreprenad mellan byggherren Gävle Hamn AB, entreprenören NCC och terminaloperatören Yilport.

Enligt Johan Ericsson är det inte bygget av själva magasinet som är så komplicerat.

– Det som varit komplext är systemet för inlastning och utlastning, med transportband, traverskranar och WMS-systemet som styr hela processen. Som beställare är det svårt att handla upp.