Hem Fråga Experten Fråga Experten: Slam på putsade lecastenar?

Fråga Experten: Slam på putsade lecastenar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag tänkte framställa ett tunnt vällingliknande färgslam av standardcement, tunn sand, färgpigment och vatten. Jag tänkte påföra slammet med en texturfärgspruta på putsade lecastenar. Om det är möjligt, hur många delar cement och hur många delar sand?
/Bengt

På äldre putsade byggnader är det vanligt att man målar med kalkfärg eller kalksand, en produkt som är snarlik cementfärg (cementbaserad färg). Skillnaden är i hur de hårdnar, där kalkfärgen hårdnar med luftens koldioxid och cementfärgen med blandningsvattnet.

Kalkfärgen kan man ha utblandad med vatten i burken under lång tid, medans cementfärgen måste användas direkt efter att vatten tillsats. Båda dessa produkter finns pigmenterade i olika färger, ofta titanvit eller järnoxid (röd, svart, gul, brun m.m.).

Det funkar att blanda till cementfärg själv. Man behöver portlandscement, kalkstensfiller, fin sand (ca 0-0,5 mm), pigment (järn, titan, koppar, kobolt, eller annan oxid beständig med cement). Blandningsförhållandet för att göra en liter cementfärg är uppskattningsvis:

Vatten 0,7 kg
Cement 0,3 kg
Kalkfiller 0,3 kg
Sand 0,20 kg
Pigment 10 gram

Vattenmängden kan variera, då man tillsätter till önskad konsistens. Sanden kan påverka kulören, varför man kan behöva välja en med önskad färg (ex dolomit vid vit cementfärg). Eftersom vanligt cement är grått slår detta igenom på cementfärgen, och vill man ha ljust/vitt eller klarare färgtoner är vicement att föredra.

Får man inte tag i kalkfiller kan det gå att ersätta denna med cement och sand (fördelat lika). Det funkar med grövre sand också, men då får cementfärgen struktur efter detta. Mängden pigment kan variera mellan ca 0,2-0,6% av cementvikten, beroende på hur mycket färg man vill ha.

Ett första steg är att du provblandar till lite cementfärg/slamma och se så den blir robust (ej vattenseparerande) och lagom konsistens, samt går att applicera (måla, spruta m.m.) på muren. Låt torka och se om provet blir som du tänkt dig. Fukta upp muren som skall målas ordentligt, börja gärna någon dag innan. När du sedan målar/slammar bör den vara fuktig men inte blöt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group