Hem Mixat Workshop om automatisering i Lund

Workshop om automatisering i Lund

Betongföreningen

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning bjuder in till sin årliga workshop. I år har den titeln Automatisering av betongbyggandet.

Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande värdekedjor och byggsystem, och kan ses som en del i sektorns problem.

Genom att ta ett helhetsgrepp och utveckla digitala verktyg som tillåter en mer effektiv samverkan, en mer detaljerad design i tidiga skeden samt en mer precis produktionsberedning och produktionsautomation både i fabrik och på byggplatsen tar vi klivet till att modernisera byggbranschen.

Syftet med workshoppen är att presentera och diskutera möjligheter och utmaningar med automatisering i byggandet i allmänhet och för betong i synnerhet.

Worskhopen äger rum den 22 oktober 12.00-16.30. Du kan närvara på plats i Lund eller via länk på webben. Anmäl dig senast 30 september.

Läs mer om programmet och anmälan (länk).