Hem Mixat Återvunnet material gör Malmö grönare

Återvunnet material gör Malmö grönare

Skeppsbrokajens träd
Skeppsbrokajens träd får nu sällskap av två ängar.

Överblivet material från Swerocks byggen blir till två ängar på Skeppsbrokajen i Malmö. Förhoppningen är att grönområdena ska bidra till biologisk mångfald samtidigt som stadskärnan blir grönare.

– Vi cirkulerar material som ett led i Swerocks hållbarhets- och miljömål, säger Håkan Walfridsson, affärsutvecklingschef för Recycling.

Materialet samlas in från Swerocks bygg- och anläggningsprojekt i Norra Hamnen i Malmö. Efter att det sorterats och tvättats i en så kallad våtsikt kan det återanvändas i andra byggprojekt. Hållbarhetsarbetet i Norra Hamnen startade 2016 och ingår i Swerocks handlingsplan för att bli helt klimatneutrala år 2045.

– Genom att maximera användandet av det material som redan är i omlopp i vårt samhälle vill vi minska behovet av att bryta eller tillverka nytt, säger Håkan Walfridsson.

För en så lång blomning som möjligt har det såtts vilda torrängsväxter, en blandning av växter som blommar tidigare och senare, på ängarna.