Hem Mixat Täkter kan gynna biologisk mångfald

Täkter kan gynna biologisk mångfald

Efter att en tänkt har nyttjas för brytning av berg, grus och jord kan den bidra till en större biologisk mångfald än före brytningen.

– Det är glädjande att miljön i en täkt, med rätt åtgärder, har visat sig skapa unika förhållanden där undanträngda arter får en andra chans att etablera sig, säger Jerker Carlström, platschef på Swerock.

Det är viktigt att tänka på vad man lämnar efter sig på täkten så att miljön är så inbjudande för växt- och djurlivet som möjligt. Swerock undviker att lämna större släta bergspartier och skapar i stället bergväggar med skrevor där fåglar kan bygga bon.

Kvarlämnade jordhögar välkomnar växter och insekter och täktsjöar och vattendrag kan bidra till en gynnsam miljö för fåglar, grod- och kräldjur. Swerocks grus- och bergtäkter har visat sig främja arter som mindre strandpipare – en fågel som annars har ont om naturliga häckningsplatser.

– I en av våra täkter såg vi just en familj med Mindre Strandpipare. För att avleda uppmärksamheten från ungarna så spelade föräldrarna att de var skadade, säger Jerker Carlström.

Swerock försöker också att undvika brytning av berg och grus på de områden som fåglarna häckar (15 maj-15 juli).