Hem Mixat BASF beräknar CO2-avtryck på alla produkter

BASF beräknar CO2-avtryck på alla produkter

BASF erbjuder nu, som första kemiföretag i världen, transparenta utsläppsdata på samtliga 45 000 produkter.

– Hållbarhet och digitalisering är kärnelement i vår företagsstrategi och genom att beräkna CO2-avtrycket förenar vi båda dessa och skapar en betydligt högre nivå av transparens för våra kunder om de specifika utsläppen för varje BASF-produkt, säger Dr. Martin Brudermüller, styrelseordförande för BASF SE.

BASF:s kunder får tillgång till information om koldioxidavtrycket fram till att produkten lämnar BASF:s produktionsanläggning, från inköpet av råvaror till energiförbrukning i produktionsprocessen.

– Detta möjliggör att vi tillsammans med våra kunder kan utveckla planer för att minska koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan tills den färdiga produkten finns hos konsumenterna, säger Martin Brudermüller.

Sedan 2007 har BASF beräknat CO2-avtrycket för enskilda produkter, men med den nya digitala beräkningsmetoden kan företaget beräkna CO2-avtrycket för samtliga 45 000 produkter som säljs globalt. Enligt planen ska et finnas data för alla produkter i slutet av 2021.

– Klimatutmaningen blir allt viktigare för våra kunder, de behöver tillförlitliga uppgifter så att de kan uppfylla sina klimatmål. Våra beräkningar för CO2-avtryck kan hjälpa kunderna att identifiera rätt åtgärder för att undvika utsläpp av växthusgaser, säger Christoph Jäkel, chef för BASF:s hållbarhet.

BASF har utvecklat en metod för biomassabalans, där fossila resurser till vissa delar ersätts av förnybara råvaror som organiskt avfall och vegetabiliska oljor i produktionen.

“Klimatutmaningen blir allt viktigare för våra kunder”

– Vi erbjuder redan möjlighet att minska CO2-avtrycket på utvalda produkter genom att använda alternativa råvaror och förnybar energi, säger Christoph Jäkel.

BASF har även initierat en kemisk återvinning som gör det möjligt att köpa produkter som produceras med råvaror från återvunnen plast. Produkterna har ett lägre koldioxidavtryck än de som skapats med fossila råmaterial.

Företagets mål att hålla produktionsrelaterade utsläpp konstant fram till 2030 trots ytterligare tillväxt. Det finns en tredelad strategi som syftar till att öka produktionen och processeffektiviteten samtidigt som elen köps från förnybara energikällor och processer med lågt CO2-avtryck utvecklas.

BASF:s beräkningar baseras på data från registrering av utsläpp i egen produktion men även genomsnittliga data för köpta råvaror och energi. Metoden följer de allmänna standarderna för analys av en produkts livscykel såsom ISO 14044 och ISO 14067 samt produktstandarden för växthusgasprotokoll.

– BASF har åtagit sig att införa produktspecifika industristandard med riktlinjer för beräkning av CO2-avtrycket, vilket underlättar att jämföra produkternas CO2-avtryck mellan tillverkare. Vi samarbetar med flera olika partners för att nå en gemensam standard, säger Christoph Jäkel.