Hem Mixat Nya testmetoder genom examensarbete

Nya testmetoder genom examensarbete

Tack vare Sofia Hietalas examensarbete om cirkulära material har byggbranschen nya testmetoder för återanvändandet av byggmaterial.

Sofia Hietala
Sofia Hietala.

– Jag valde ämnet för att jag ville studera ballastmaterial på något sätt i mitt examensarbete och via Mårten Sohlman på Sveriges Bergmaterialindustri kom jag i kontakt med Swerock och Martin Tengsved. Genom dem förstod jag att en aktuell fråga i branschen är hur man ska kunna praktisera cirkularitet när det kommer till ballastmaterial, säger Sofia Hietala.

Hon har nyligen avslutat sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad, med mastersinriktning Miljöteknik och Hållbar infrastruktur på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Martin Tengsved, Segmentsansvarig Recycling på Swerock, har varit handledare och studien fokuserar på miljöbedömningen av krossad betong, en överskottsmassa som återanvänds i stor utsträckning i byggbranschen som ett billigt och hållbart alternativ.

– Martin presenterade Swerocks önskan om att hitta möjliga miljöbedömningsmetoder av cirkulära ballastmaterial, och då jag har ett brett miljöintresse fångades jag av just bredden på ämnet och att få bidra med kunskap genom mitt examensarbete. Att söka mig till Swerock var ett naturligt val då de uttryckte en stor vilja att arbeta på lösningar till detta komplexa ämne och gav mig möjlighet att få sätta tänderna i problemet, säger Sofia.

Swerock deltar i en mängd forskningsprojekt tillsammans med kunder och leverantörer, branschorganisationer, universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och internationellt. Ambitionen är att hitta hållbara lösningar för framtidens byggande.

Sofia Hietalas examensarbetet har lett fram till nya testmetoder av cirkulära material för att kunna utesluta negativ påverkan på hälsa och miljö.

– Vi är väldigt tacksamma över Sofias insats och kommer använda kombinationen av laktester, ekotoxikologiska tester och BASTA-registrering när vi utför våra materialtester, säger Martin Tengsved.