Hem Mixat Troldtekt fokuserar på materialen

Troldtekt fokuserar på materialen

Troldtekt

Troldtekt AB vill sätta fokus på materialhälsa och inomhusklimat – och hitta lösningar på utmaningarna.

– Inom byggbranschen pratar alla om hållbart byggande, men det är inte många som har koll på vad som finns i byggmaterialen. Byggherrar och arkitekter är inte kemister, så det finns generellt ett behov av större öppenhet om vilka ämnen som ingår, säger arkitekten Martha Lewis på Henning Larsen Architects i Köpenhamn.

Troldtekt AB startades i Malmö 2016 som ett dotterbolag till danska Troldtekt A/S. Företaget utvecklar akustiklösningar för tak och väggar med ambitionen att produktionen ska ske under så miljövänliga förhållanden som möjligt.

– Byggmaterial som innehåller skadliga ämnen kan ofta varken återanvändas i nya byggnader eller malas ner och användas vid tillverkning av nya material. Därför är denna utveckling viktig för den cirkulära ekonomin, säger Martha Lewis.

“Det är viktigt att endast hälsosamma material cirkulerar i byggnader”

Troldtekt arbetar strategiskt inom ramarna för FN:s tredje globala mål, ”God hälsa och välbefinnande”. Vid tillverkningen av Troldtekts plattor används cement från Aalborg Portland A/S som är certifierade enligt bland annat EU:s miljöledningssystem EMAS.

– Vi har redan kartlagt innehållet i våra produkter, så vi vet att de är hälsosamma för människor, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S och fortsätter:

– Våra plattor har lång livslängd och det är viktigt att endast hälsosamma material cirkulerar i byggnader.