Hem Mixat Vägledning för morgondagens byggande

Vägledning för morgondagens byggande

Betongdagen 2020

Hela betongbranschens mål är minskad klimatpåverkan, ansvarsfullt användande av resurser och ett långsiktigt tänkande. Årets tema på Betongdagen 2020 fokuserar på vägen dit.

BetongföreningenHållbart byggande handlar om minskad global uppvärmning men även om mycket mer. Det handlar om ett ansvarsfullt och långsiktigt användande av jordens resurser och att göra avfall till en värdefull resurs. Det handlar om att säkerställa att framtida generationer har möjlighet att tillgodose sina behov, precis som vi kan idag.

På årets Betongdag belyser vi de tekniska utmaningarna och dess lösningar, strategier, standardiseringsarbeten samt andra arbeten som vägleder oss till att göra hållbara val.

Läs mer och anmäl dig på betongdagen.se.