Hem Mixat Wästbygg Gruppen stärker ledningen

Wästbygg Gruppen stärker ledningen

Claas Wallin
Claas Wallin.

Wästbygg Gruppen har rekryterat Claes Wallin till en ny tjänst som verksamhetsutvecklingschef på koncernnivå.

– Jag ser det som ett tillfälle att både få vara med och bidra till att stärka Wästbygg och själv få lära mig nya saker, säger Claas Wallin i ett pressmeddelande.

Med erfarenhet från bland annat Skanska och JM tar han sig nu an ett uppdrag som omfattar koncerngemensamma frågor för hela Wästbygg Gruppens verksamhetsområde.

– Mitt intryck av Wästbygg så här långt är att det är ett nyfiket företag med en väl förankrad värdegrund som vill framåt i sin utveckling. Jag har också noterat både kunskap om och intresse för två av mina hjärtefrågor – hållbart samhällsbyggande och byggbranschens digitalisering.

Wästbygg Gruppen, som utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter grundades 1981 och omsätter idag 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare ligger runt 320 st.

– Wästbygg Gruppen har haft en positiv utveckling under en lång rad år. För att kunna fortsätta vår tillväxtresa behöver vi en person som utifrån ett helikopterperspektiv tittar på både vår verksamhet och på branschen som helhet, säger koncernchefen Jörgen Andersson,

Claas Wallin tillträdde sin nya tjänst den 1 augusti.