Hem Mixat WSP-glädje över stabilt kvartal

WSP-glädje över stabilt kvartal

Håkan Danielsson, vd för WSP Sverige.
Håkan Danielsson, vd för WSP Sverige.

Trots den stora osäkerheten på marknaden har WSP behållt en god lönsamhet och en stabil omsättning. Koncernen kan se tillbaka på ett stabilt andra kvartal 2020 som överträffat ledningens förväntningar.

– Vi är mycket nöjda att vi kan leverera ett starkt resultat trots att vi upplevt en period med stora utmaningar. Det här är ett resultat som bygger på stora insatser av alla medarbetare samt ett fortsatt tätt samarbete med våra kunder, säger Håkan Danielsson, vd för WSP i Sverige.

Nettoomsättningen sjönk något samtidigt som den organiska tillväxten minskade med 5,3 procent, men den justerade EBITDA-marginalen stärktes med 15,8 procent, en ökning med nästan en procent jämfört med andra kvartalet 2019.

Under pandemin har WSP snabbt ställt om till en stor del distansarbete världen över. Trots utmaningen som det innebär visar interna mätningar liksom det ekonomiska resultatet att god effektivitet har uppnåtts.

”Erfarenheterna och de snabba förändringarna från våren har stärkt oss”

– Samtidigt har vi sett över kostnadsstrukturer och investeringar för att möta en vikande marknad vilket också bidragit till att vi kan leverera ett fint resultat för kvartalet. Erfarenheterna och de snabba förändringarna från våren har stärkt oss som bolag och jag ser fler möjligheter att stärka oss ytterligare under hösten som kommer, säger Håkan Danielsson.

Höjdpunkterna under det andra kvartalet har varit flera. Bland annat WSP fick uppdraget att utföra lokaliseringsutredning för en ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö i Stockholm, en sträcka på cirka tio kilometer i bergtunnel. Dessutom tecknades ett ramavtal med spårvägen i Oslo.