Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kod för “blånaden”?

Fråga Experten: Kod för “blånaden”?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag håller på att skriva en handling där jag vill att betongen efterbehandlas med stålglättning tills man får “blånaden”. Finns det någon kod på detta?

/AndreasNågon sådan kod känner jag inte till. Bäst är att noga beskriva vad du vill uppnå. Därtill bör du av utföraren i förväg begära en provyta som ska fungera som likare för resultatet. Begäran bör framgå av anbudshandlingarna, så att den inkluderas i entreprenadavtalet. Arne Hellström