Hem Fråga Experten Fråga Experten: Dela betongplatan?

Fråga Experten: Dela betongplatan?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har stött på ett problem som verkar omöjligt att lösa. I ca 1,5 års tid har vi haft stora problem med ljudöverföring från grannens sida. Allt som rör vid golvet transporteras som hårda stomljud över till oss. tex dammsugning, om man går med hårda skor eller om man tappar något på golvet m.m. Även tal hörs hur bra som helst.

Jag tror att betongplattan är gemensam och utan spalt. Svårt att säga då den enda ritning som vi inte hittat, är på plattan. Jag tror själv att problemet kom efter sprängningar vid vår tomtgräns för ca 1,5 år sedan. Vi har tagit upp det med företaget men dom svär sig fria från (skadan).

Vi har nyligen haft en akustiker som undersökt luft och stegljud och han säger att det enda som kan hjälpa är att dela plattan. Det mesta känns hopplöst då vi inte kan sälja ett hus som det är fel på och vi vill inte bo kvar själva heller Vi bor i en bostadsrättsförening med flera likadana hus som inte dessa problem
.
/HansAv problembeskrivningen framgår att betongplattan tydligen är kontinuerlig mellan de två lägenheterna, vilket givetvis inte är bra från ljudspridningssynpunkt. Den anlitade akustikern har också angivit plattan som orsak till ljudöverföringen.

Eftersom andra i området med liknande hus inte har era problem torde det finnas möjligheter att komma tillrätta med saken. Om det rör sig om en platta på mark skulle det vara möjligt att med diamantklinga såga av plattan utefter den lägenhetsskiljande väggen och så nära den som möjligt.

Givetvis måste man först kontrollera så att eventuella installationer för exempelvis el, rör eller ventilation inte förekommer i sågsnittet.

Innan ett renoveringsarbete påbörjas bör en erfaren akustiker anlitas för rådgivning avseende alla tre punkterna. Det är nog svårt att se något samband mellan ljudproblemen och den nämnda sprängningen

Arne Hellström