Hem Mixat Arbetsolyckorna i byggbranschen minskar

Arbetsolyckorna i byggbranschen minskar

Berndt Jonsson
Berndt Jonsson.

En ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd visar att arbetsolyckorna i byggbranschen minskade under 2019. Sammanställningen omfattar olyckor och sjukdomar som anmälts till Försäkringskassan.

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

2019 registrerades 2224 olyckor i byggbranschen vilket ger en frekvens på 10,9 olyckor per 1000 sysselsatta. 2018 var frekvensen 11,5 vilket innebär en tydlig minskning. Däremot steg antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1000 sysselsatta till 1,6 vilket främst beror på att belastningsskadorna har ökat.

– Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabelt. Vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet, säger Berndt Jonsson.

Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Hela undersökningen finns på byggforetagen.se (länk).