Hem Fråga Experten Fråga Experten: Köldbryggor vid infästningar?

Fråga Experten: Köldbryggor vid infästningar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi funderar på att bygga ett tvåvåningshus med ett betongbjälklag där balkongen omgärdar huset på övervåningen. Hur gör man med köldbryggan så man inte får med sig kylan från betongen in i huset på vintern?
/Michael

Köldbryggor vid infästningar av balkonger eller som i detta fall loftgångar kan undvikas på två sätt. Det mest radikala är att ställa balkongerna på utvändiga pelare, såväl intill husliv som vid balkongens yttre kant.

Eftersom balkongen går runt huset måste i detta fall tas hänsyn till betongens temperaturrörelser så att dessa kan tillåtas, vilket kan kräva speciella lösningar för rörelsefogar, såväl vid fog mot fasad som tvärs balkongens längd utefter fasaden (dilatationsfogar).

Ett sätt att minska köldbryggor är att använda förtillverkade så kallade isoleringsboxar. På marknaden finns olika fabrikat. Dessa monteras mot bjälklagskanten före gjutning av bjälklaget och har dragarmering av rostfritt stål i överkant och någon form av tryckupptagning i underkant.

De nämnda drag- och tryckenheterna går rakt genom ett värmeisolerskikt av exempelvis cellplast eller mineralull som bryter kontinuiteten hos betongplattorna och köldbryggan minskas därmed radikalt. Kvar blir dock små köldbryggor som verkar punktvis där armeringen går fram.

Om balkongerna förtillverkas gjuts isoleringsboxen in i den förtillverkade balkongen. Rostfri armering medför en bättre beständighet, men rostfritt stål har också ungefär halva värmeledningsförmågan jämfört med vanligt armeringsstål, vilket minskar verkan av de små punktvisa köldbryggorna. Beroende på balkongens längd kan tvärgående dilatationsfogar behövas.

Arne Hellström