Hem Fråga Experten Fråga Experten: Påverkas golvets bärighet?

Fråga Experten: Påverkas golvets bärighet?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi tänkte lägga ett trägolv ovanpå ett fräscht betonggolv i en lägenhet byggd på 30-talet. Fästning med skruv avsedd för betonggolv och jobbet ska göras av golvläggare. Vi har hört att vissa BRF:er motsätter sig att man skruvar i betonggolv för att man är rädd att bärigheten skulle i golvet skulle påverkas. Är det verkligen en rimlig farhåga?
/Kalle

Nej, bärigheten påverkas knappast negativt av fästskruvar i betongen. Betongbjälklagets tjocklek är dock avgörande för hur golvet ska byggas upp. I 30-talshus kan betongbjälklagen ibland vara tunna, c:a 10 cm, och avsedda för att stolpa upp ett trägolv av exempelvis parkett med träreglar.

Om betongbjälklaget är självbärande med en tjocklek av minst 15 cm (och spännvidd cirka 4 meter mellan bärande väggar) är det avsett för ett golvmaterialdirekt på betongen.

För båda fallen är ljudisoleringen såväl vertikalt till underliggande lägenhet som horisontalt till grannlägenheter ett avgörande problem med trägolv på betong. Därför är det rimligt att bostadsrättsföreningen har ett inflytande över hur golvet byggs upp och att det sker utan att ljudisoleringen blir försämrad.

Mitt råd blir att anlita en ljudkonsult för att komma fram till bästa lösning. Först bör du dock ta kontakt med bostadsrättsföreningen och höra dig för om deras syn på problemet.

Arne Hellström