Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ytbehandling mot kyla?

Fråga Experten: Ytbehandling mot kyla?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi funderar på att bryta upp parketten i vår lägenhet (i hall + kök + vardagsrum) för att exponera betongen istället. Vi bor på markplan i ett gammalt tegelhus, och har alltså inget utrymme under oss. Jag undrar om golvet kommer bli för kallt att gå på? Finns det i så fall någon ytbehandling som kan motverka kyla? Eller måste man lägga golvvärme och ny betong?
/Julia

Någon ytbehandling av
ett gammalt betonggolv som motverkar kyla finns veterligen inte. Om ny betong ska gjutas på den gamla behövs en tjocklek som minskar rumshöjden med c:a 80 mm. Vidare innebär golvvärme på en sådan konstruktion att mycket av golvvärmen går förlorad genom att den leds bort nedåt, vilket ökar energianvändningen för uppvärmning väsentligt.

För att få en godtagbar lösning skulle man behöva bila bort nuvarande betonggolv gräva ur under plattan och värmeisolera med cellplast, helst 300 mm och minimum 100 mm, men det senare måttet medför relativt stora värmeförluster. På cellplasten gjuter man sedan betonggolvet. Det är idag vanligt att man gör så exempelvis i villakällare.

Före planeringen av arbetet behöver man konstatera vad för slags betongplatta som är befintlig. Den kan vara av typen platta direkt på mark eller utförd som så kallad torpargrund där det finns ett utrymme med luft mellan marken och betongplattan, varvid balkar bär betongbjälklaget.

Beslut om här beskrivna åtgärder måste givetvis ske i samråd med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen, och en byggkonstruktör behöver yttra sig om vad som är möjligt, när hänsyn till alla förutsättningar på plats tagits.

Arne Hellström