Hem Mixat Riksbyggen uppmärksammar “Overshoot Day”

Riksbyggen uppmärksammar “Overshoot Day”

Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

I lördags, den 22 augusti, inträffade Overshoot Day – den ekologiska skuldens dag. Det innebär årets budget av förnybara resurser som jorden kan producera under ett år är förbrukad. 

Förra året inträffade Overshoot Day den 29 juli och Riksbyggen vill bidra till att dagen fortsätter att flyttas i rätt riktning.

– Alla kan bidra till att flytta Overshoot Day i rätt riktning, till exempel genom att åka mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre och se över hemmets energianvändning, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Från och med i lördags och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar som egentligen inte finns. Vi “lånar” dem av kommande generationer. Överutnyttjande av resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

– Hållbarhet är stort och litet. Alla kan bidra till att minska vårt fotavtryck på miljön. Riksbyggen som företag har jobbat hårt med den frågan under många år och bland annat varit med och utvecklat en betong med betydligt lägre klimatpåverkan och övergår till att använda fossilfria servicebilar och arbetsverktyg inom fastighetsförvaltningen, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

I Riksbyggens bostäder bor över en halv miljon människor. I Miljöskolan på riksbyggen.se kan de få hjälp att bli lite snällare mot jordklotet, grannarna och framtiden.

– Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är också att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara.