Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sprickor i bjälklaget?

Fråga Experten: Sprickor i bjälklaget?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett bjälklag i lättbetong på ca 20 cm. Bjälklaget har sjunkit 2 cm på sina ställen och en hel del sprickor finns, värst är det under badrummet. Jag ska nu göra om detta badrum och behöver bila upp befintlig betongplatta som är ca 7 cm ovan lättbetongbjälklaget.

Jag är orolig att bjälklaget kommer att spricka och ta ännu mer skada än det redan gjort. Vad borde man göra? Förstärka på något sätt? Tappar lättbetongen mycket bärighet av sprickor?

När jag bilade upp golvet i hallen med en liten borrhammare lossnade rejäla bitar från lättbetongen under, men då var det en väldigt liten yta samt väldigt lite betong att ta bort.
/Linus

Att lättbetongbjälklag får nedböjning och därmed sprickor i underkant är naturligt. I ditt fall med en 70 mm betongpågjutning och antagligen ett badkar som belastar blir långtidsnedböjningen påtaglig.

Normalt är sprickorna därför inget att oroa sig över, men 20 mm låter mycket, så för säkerhets skull föreslår jag att du kontaktar en erfaren byggnadskonstruktör som kan bedöma ditt bjälklags kondition.

Att bila bort betongen tror jag kan förbättra situationen något, eftersom det avlastar bjälklaget om ett nytt betonggolvskikt görs tunnare, exempelvis 40 – 50 mm i vilket det är möjligt att lägga installation för golvvärme. (Det förutsätter dock att lättbetongen och betongpågjutningen inte bringats att samverka statiskt genom förbindningar med stål. Då behöver du absolut en kunnig byggnadskonstruktör, som får räkna på bärigheten.)

Behöver du större höjd än 40-50 mm kan ett skikt cellplast först limmas på lättbetongen efter nivellering med flytspackel direkt på lättbetongen så att ytan blir horisontell. Med cellplast hålls lasten ned för att minimera ytterligare långtidspåverkan på bjälklaget. Behovet av fall mot golvbrunn åstadkommes i betongen.

Arne Hellström