Hem Fråga Experten Fråga Experten: Prefab för s-formad balkong?

Fråga Experten: Prefab för s-formad balkong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag ritar på en tillbyggnad av balkong på en funkisvilla. Det är en ganska stor balkong, ca 27 kvm, så kanske borde den kallas terrass. Den har inga räta vinklar, utan böljar ut och in i en s-form kan man säga.

Konstruktionen är tänkt att bestå av 4-5 st pelare i ytterkant, och sedan en balk med pelare inne i fasadlivet för att bära upp balkongbjälklaget. Vad jag undrar är om prefab ens är att tänka på i en sådan här organisk form (inget standardelement går kanske att använda)? Eller finns det ekonomi i att specialtillverka prefab-element för ett sådant här “litet” projekt?

Och vet ni i så fall något namn på en producent som gör sådana här special-prefab-lösningar? Alternativt någon duktig platsgjutare (i Stockholm) om det är åt det hållet konstruktionen lutar?
/Klara

Eftersom altanen böljar i S-form är det, om jag förstått din beskrivning korrekt, bäst att platsgjuta i detta fall. En elementaltan kräver en balk i framkant för att lägga upp altanens däckselement på, och böljande balkar är sällan utförbart.

Om S-linjen inte böljar alltför djupt skulle man möjligen kunna göra den i element om en yttre rak pelarlinje förskjuts inåt mot huset. Då kommer däcksplattorna att kraga ut och ett negativt moment uppstår över balken, vilket i så fall kräver noggrann dimensionering. Därför utesluter jag detta alternativ här.

Rätt dimensionerad kan det platsgjutna bjälklaget bära sig själv och altanens last mellan pelarna som ett så kallat pelardäck. Det finns många byggentreprenörer i Stockholmsområdet som klarar ett sådant arbete. Bäst är att välja en med goda referenser från liknande projekt.

Arne Hellström