Hem Fråga Experten Fråga Experten. Fylla skarvarna?

Fråga Experten. Fylla skarvarna?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vad använder man för att fylla/laga skarvarna på ett stort betonggolv? Det som finns där sedan byggtiden är nån typ av gummimassa (ej pcb enligt prov). Det är ett lagergolv med trucktrafik byggt 1972 som inte spolas med vatten mer än när skurmaskinen körs och bredden på skarvarna är 15-20 mm.

Det är ett lagergolv med trucktrafik byggt 1972 som inte spolas med vatten mer än när skurmaskinen körs, bredden på skarvarna är 15-20 mm. Fogmassan har delvis försvunnit så det behöver fyllas på.
/Lars-Anders

Det finns ett relativt stort antal fogmassor med olika sammansättning som används för att foga betong. I det fall du beskrivit applicerades sannolikt fogmassan mellan gjutskarvar i samband med golvläggningen. Man har då använt en elastisk fogmassa som kan ta upp rörelser i betongen som exempelvis beror på betongens initiala krympning och andra rörelser som uppkommer av temperatur- och fuktvariationer.

Vidare bör det sannolikt vara ett fogmaterial som någorlunda tål slitage som golvet kan utsättas för. Bra att du konstaterat att PVC inte användes som mjukgörare. Det mest sannolika är att det rör sig om en polyuretanfogmassa som ersatte den äldre och miljöskadliga PVC-fogen. Den förbjöds för övrigt 1972.

Idag är det vanligt att man armerar hårdare och minskar därmed kraftigt sprickvidden hos betongen så att man kan få golv som kallas sprickfria, vilket dock inte är helt sant.

Ett annat sätt som inte kräver så mycket armering är att gjuta hela betongplattan utan skarvar, men såga upp sprickanvisningar med diamantklinga efteråt innan initialkrympningen tagit vid. Man får då smala fogar som kan fyllas med en fogmassa. De blir därmed tåligare mot truckhjul än om fogarna är bredare. Fogarna i din lokal skulle kanske kunna ersättas med ny polyuretanfogmassa, men ofta är betongkanterna skadade av trucktrafik, vilket gör det svårt att få bra funktion.

Ett annat sätt är att med diamantklinga såga bort båda kanterna och fylla i med ny betong av rätt kvalitet samt därefter såga ett nytt snitt mitt mellan kanterna, varvid en smalare öppen rörelsefog än den gamla erhålles. Den kan sedan fyllas med fogmassa, och blir då mer motståndskraftig mot påverkan av truckhjul. Det finns specialiserade betongreparationsföretag som kan utföra detta.

Arne Hellström