Hem Mixat Många fördelar med tung betongstomme

Många fördelar med tung betongstomme

Brf.Skålen
Brf.Skålen. Med utsikt över Vättern

Vid Kortebovägen i Jönköping har Brf Skålen börjat byggas. Fastighetsägarna HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong ska sälja 36 nya lägenheter på nedre Bymarken.

– Vi är mycket glada och stolta över att projektet, genom sitt första symboliska spadtag, nu får sin officiella byggstart, sar Carolina Axelsson, vd vd för HP Boendeutveckling, i samband med byggstarten.

Husen är ritade av Tengboms arkitekter Gunilla Gustafsson och Johan Franzén med ambitionen att skapa klassiska hus som ansluter till sin omgivning och utgör ett naturligt inslag bland Bymarkens takåsar.

Våren 2021 kommer de nya byggnaderna, som levereras av Ulricehamns Betong, synas bakom byggstängslet vid Kortebovägen. I november samma år ska lägenheterna vara klara för inflyttning.

– Utifrån Jönköpings kommuns ambition att förtäta staden har vi gemensamt utformat projektet i en stadsdel där efterfrågan på alternativ till villaboende är stor, säger Carolina Axelsson.

Byggnaderna blir 4-5 våningar höga och rymmer lägenheter med 1-3 rok mellan 43 och 88 kvm. Projektet byggs med en tung betongstomme vilket ger många fördelar som energisnåla hus, ett bra inomhusklimat via värmetröghet i konstruktionen och förutom låga drifts- och underhållskostnader även bra ljud- och brandegenskaper.  Fasaden kommer att bestå av målade sandwichelement av betong och ovanför läggs ett isolerat betongtak med plåttäckning.

För att öka medvetenheten kring energiförbrukningen och möjlighet till minskad klimatpåverkan mäts all energi (värme, varmvatten, el och kallvatten) separat för varje lägenhet och kostnaden debiteras ut efter verklig förbrukning.