Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bra cellmaterial?

Fråga Experten: Bra cellmaterial?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett betongtak i ett förråd som är ca 15 cm tjockt. På utsidan är det lagt tätskikt och klinkers. Jag tänkte isolera insida tak med endast ca 5 cm på grund av låg takhöjd. Min fråga är om det finns något bra cellmaterial eller något annat material, som kanske kan bli färdig takyta och utan efterbehandling. Baktanken är ju detta med kondens och fukt.
/Alve

Det finns alltid en risk med en-stegs-tätat klimatskal. Men om du är säker på att tätskiktet fungerar och du inte har stora sprickor i betongen kan det fungera. Du kan då limma upp cellplastskivor i taket. Om du inte vill dra på byggskiva (takgips, cementskiva, mm) finns det cellplastskivor med ett ytskikt av cementslurry.

Du kan hitta dessa skivor på bygghandeln och brukar användas till badrum, och kallas för våtrumsskiva (glasfiberarmerad puts på XPS). Men dessa brukar inte vara mer än 20 mm tjocka, så om du vill ha 50 mm tjocklek kan du först sätta ett lager med vanlig XPS-skiva (30 mm).

Det finns ett speciellt sätt/montagelim för cellplastskivor. Våtrumsskivan är cementgrå på ytan, och går fint att måla på med de flesta färgtyper. Skarvarna mellan skivorna kan spacklas om du inte vill att de skall synas.

I äldre konstruktioner kan man ibland se cementimpregnerad träullsskiva i taket, denna var antingen ditsatt i efterhand eller låg i formen när bjälklaget gjöts. Förutom en viss värmeisolering vad dessa skivor en akustisk dämpning. Idag kan man se motsvarande lösning fast med cellplastskivor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group