Hem Mixat Sundare konkurrens med rättvis modell

Sundare konkurrens med rättvis modell

Scandinavian Risk Solution, SRS
Scandinavian Risk Solution har genomfört över 30 kontroller på bolagens byggarbetsplatser. Foto: Bengt Alm.

Under oannonserade kontroller av byggarbetsplatserna i Stockholms upptäcktes bland annat ogiltiga ID-handlingar och illegal arbetskraft. Stadens fastighetsbolag har gått samman för att komma till rätta med problemen.

Det är nu över ett år sedan fastighetsbolagen Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder presenterade en gemensam avsiktsförklaring för sund konkurrens på lika villkor och schysta arbetsvillkor på byggarbetsplatserna. En modell som går under namnet Rättvist byggande är nu fullt ut implementerad.

– Rättvist byggande är ett effektivt sätt att komma åt fusket i byggbranschen och det finns en stor kraft i att vi hela tiden delar med oss av lärdomar och vässar våra metoder. Att vi dessutom är fyra bolag som står bakom satsningen ger en enorm styrka, säger Allan Leveau, chef för nybyggnad på Svenska Bostäder.

Rättvist byggande omfattar såväl krav vid upphandling och kartläggning av hela kedjan av entreprenörer som oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Sedan starten förra sommaren har bolagen gjort sammanlagt 31 kontroller.

– Vi har kartlagt alla underentreprenörer och leverantörer som jobbar på våra byggen. Det sker systematisk och löpande och idag har vi koll på totalt runt 1500 företag. Vi vet vilka som är på våra byggen och att de har rätt att vara där, säger Håkan Torhult, chef för nyproduktion på Familjebostäder.

Magnus Colling, avdelningschef för inköp på SISAB, är medveten om att upptäckten av allt fler brister kan framstå som negativt.

– Men det visar snarare att vi blir bättre och bättre på att komma åt fusket. Vi har också stärkt våra krav vid upphandling och om entreprenörerna inte uppfyller kontraktskraven utfärdar vi viten, säger Magnus Colling.

“Det är positivt att allt fler förstår problemen”

En byggarbetare utan giltigt ID06-kort ger ett vite på 10 000 kronor och påträffas illegal arbetskraft gös en polisanmälan samtidigt som vitet höjs till 50 000 kronor per person.

– Vi har också rätt att avvisa personer som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd.

För närvarande pågår två domstolsärenden som kommer att visa om dokumenterat fusk gör det möjligt för offentliga aktörer att utesluta oseriösa företag i offentlig upphandling, liksom hur stort ansvar huvudentreprenörer har för sina underentreprenörer.

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Det är positivt att allt fler förstår problemen och frågan får allt större uppmärksamhet i branschen och i samhället, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem, och fortsätter:

– Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och tillsynsmyndigheter att göra rätt. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet.