Hem Fråga Experten Fråga Experten: Basisk lösning mot maskrosor?

Fråga Experten: Basisk lösning mot maskrosor?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Maskrosor trivs bäst när jorden har pH ca 5-7.5 (från vad jag tror är pålitliga referenser). För att ta död på dessa på ett enkelt och billigt sätt tänkte jag blanda vatten och cement i ett väldigt högt vct så att det i pricnip bara är en basisk lösning med pH en bit över 10. Men nu funderar jag på hur jag räknar ut det minsta vct jag måste ha för att pH i hela lösningen ska gå upp en bit över 10.
/Martin

De så kallade alkalierna i cementet ger ett högt pH, där natrium- och kaliumhydroxiden ger ca 13,5 och kalciumhydroxid ca 12,5. Detta höga pH (basiskt) är viktigt för att skydda armeringen från att rost, speciellt i miljöer där armeringskorrosion kan vara kritiskt (badhus, samt tösaltade och marina konstruktioner).

Det höga pH kan i vissa fall vara problematiskt för reaktiva bergarter (porfyr, flinta m.m.), varför man försöker undvika dessa i betong. Om man blandar cement och vatten i sådan proportion (vct minst ca 2) kommer cementet sedimentera (vattenseparation).

När vattnet klarnat efter någon timme kommer pH på detta vara ca 10. För att få till ett högre pH på vattnet behöver man vänta några dagar så cementreaktionerna dragit igång och det börjat hårdna.

Jag vet inte vad gränsen år i proportionen mellan vatten och cement för att pH skall hamna en bit över 10, men skulle gissa på att 1 del cement och 50 delar vatten kan fungera.

Jag kan dock tycka att det är en aning krångligt att göra ett basiskt vatten på detta sett med cement. Enklare borde vara att blanda släckt kalk (till att mura, putsa, slamma m.m.) och vatten, och på så sett slippa den hårda ”kaka” i botten som cementet ger.

Kalciumhydroxid som släckt kalk finns att köpa hos bygghandeln på säck, och hårdnar inte med vatten som cement gör utan genom att det karbonatiserar med luftens koldioxid. Finns även släckt kalk att köpa som jordförbättring hos trädgårdshandeln.

Om du vill komma upp i pH över 13 kan du blanda vatten och kalcium- eller natriumhydroxid (kaustiksoda, målartvätt, lut m.m.). Vill man inte ha fullt så högt pH kan man blanda finmald kalksten (kalciumkarbonat) med vatten, ger pH ca 9. Något man exempelvis kan använda för att minska mossan i gräsmattan.

Utan att veta, så skulle jag gissa att använda ett vatten med pH 13 kommer vara problematiskt för andra växter än maskrosorna, samt djur och andra organismer. Viktigt också att tänka på personligt skydd då detta verkar frätande.

Jag hade nog istället valt någon av de produkter som finns för att få bukt med maskrosor, eller försöka plocka upp dem med rötterna.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group