Hem Mixat System för betongkonstruktioner lanseras

System för betongkonstruktioner lanseras

Jordningsprodukter för betongkonstruktioner inom byggnads- och järnvägindustrin från DEHN
Jordningsprodukter för betongkonstruktioner inom byggnads- och järnvägindustrin från DEHN.

Dehn lanserar en serie jordningsprodukter för jordning av betongkonstruktioner inom byggnads- och järnvägindustrin under namnat DEHn BDB.

Dehn Ben systemet används för att skapa potentialutjämning av betongkonstruktioner och leda kortslutningsströmmar säkert. I sortimentet finns olika typer jordbryggor (D BEB) rostfritt stål och koppar för externa eller interna anslutningar. Dessa produkter har tidigare tillhandahållits av Pfeifer.

Exempel på vad som kan jordas:
Broar av stål och armerad betong
Järnvägsspår
Ledande delar på och över plattformar
Tunnlar
Bullerskyddsväggar
Jordavslutningssystem för strömförsörjning, signal-, styr- och telekommunikation
Byggnads jordningsmaterial enligt IEC 62305.
Järnvägs jordningsmaterial enligt RIL 997.02 / EN 50122-1.
Dehn jordningssystem är godkänt av DB Netz AG.

Dehn har över 100 års erfarenhet av produktutveckling och försäljning inom säkerhet.