Hem Mixat Stor efterfrågan på “grönare” betong

Stor efterfrågan på “grönare” betong

grön betong

I samband med utbyggnaden av Oslo Hamn 2014 levererade Mapei acceleratorer för koldioxidsnål betong för första gången. Nu har denna typ av betong blivit en industristandard.

Sven-Henrik Norman
Sven-Henrik Norman.
– Cement med högt innehåll av alternativa bindemedel som flygaska och slagg har ett betydligt mindre klimatavtryck än vanligt cement, men det härdar långsammare. Med acceleratorer från Mapei är denna typ av klimatvänligt cement lättare att använda, säger Sven-Henrik Norman, affärsutvecklare för miljöteknik på Mapei.

I jämförelse med konventionell betong blir koldioxidutsläpp 50 till 70 procent lägre per kubikmeter.

– I kombination med CO2-avskiljning är koldioxidsnål betong det viktigaste verktyget för att minska betongens påverkan på klimatet. Projektet i Olso 2014 var möjligt att genomföra på grund av ett nära samarbete mellan Mapei och betongtillverkaren, som använde Mapeis egen accelerator. Redan då levererades 13 000 kubikmeter koldioxidsnål betong, vilket minskade utsläppen av växthusgaser med cirka 3000 ton koldioxid, säger Sven-Henrik Norman.

Branschen är enig om att växthusgasutsläppen måste minskas. Idag är det enkelt för ingenjörer och byggare att designa och beställa denna typ av miljövänligare betong.

– Vi får förfrågningar om hur koldioxidsnål betong kan användas i allt från moderna klimatvänliga hus till broar och kajer. Vi hittar rätt komposition på betongen efter behov. Genom många års FoU-arbete har vi byggt upp stor expertis och vi bidrar också i branschorganisationer och på andra arenor för att driva utvecklingen mot mer hållbara lösningar.