Hem Mixat Samarbete skapar bättre tillvaro

Samarbete skapar bättre tillvaro

Ingenjörer utan gränser i Ghana
Ingenjörer utan gränser i Ghana 2019.

HeidelbergCement i Sverige och Ingenjörer utan gränser har inlett ett samarbete. Syftet är att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen genom utveckling av infrastruktur.

– Vi kommer att hjälpa till att bygga robusta samhällen i många delar av världen, där god resursanvändning och hållbara lösningar med liten klimatpåverkan kommer att vara viktiga faktorer, säger Giv Brantenberg, administrativ chef för HeidelbergCement Northern Europe.

Partnerskapet ska leda till att utveckla mer hållbar infrastruktur i sårbara områden i med tonvikt på effektiv resursanvändning och ökad användning av teknik för uppbyggnad av hållbara samhällen.

Giv Brantenberg
Giv Brantenberg.

– Jag är säker på att HeidelbergCements breda kompetens inom byggmaterial och Ingenjörer utan gränsers kunskap om utsatta områden tillsammans kommer att leda till bra projekt i länder som verkligen behöver det, säger Giv Brantenberg

Att HeidelbergCement engagerar sina anställda i dessa uppdrag på arbetstid innebär att den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser får ökade resurser och kan genomföra projekt för att öka intresset för ingenjörsyrket.

– Ett samarbete med en stor och solid aktör som HeidelbergCement är mycket viktigt för oss och kommer att bidra till vårt arbete och vår fortsatta utveckling som organisation,  säger Ingenjörer utan gränsers ordförande Jan Byfors.

Samtidigt som medarbetare inom HeidelbergCement och dotterbolagen i Sverige ska bidra med kunskap och engagemang kommer de att främja intresset för bygg och konstruktion med inriktning på hållbar samhällsbyggnad genom dialog med studenter .

HeidelbergCement är en global marknadsledare inom ballast och en framträdande aktör inom tillverkning av cement, betong och andra byggmaterial. Företaget har cirka 55 000 anställda i mer än 50 länder.

Ingenjörer utan gränser är en icke-statlig organisation som arbetar med utmaningar kopplade till FN:s utvecklingsmål. Med teknisk kompetens från industri och akademi
är organisationen aktiv i Sverige och internationellt för att lösa tekniska och humanitära utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling.