Hem Fråga Experten Fråga Experten: Prickar i trappen?

Fråga Experten: Prickar i trappen?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har just låtit gjuta en yttertrappa i mycket ljus betong. Den innehåller dock ballast av väldigt stora (upp till 10 millimeter) och mörka stenar som inte alls passar i trappan. Kan man göra något vettigt åt detta?

Hantverkaren förespråkar att lägga på ett lager lagningscement så inte stenarna syns. Är det en vettig lösning eller får jag leva med min prickiga trappa? Trappan är fylld med cellplast innanför betongen. Vanlig konstruktion? Har aldrig sett detta tidigare. Regnvatten rinner in mot fasaden på ett par trappsteg. Är det viktigt att åtgärda?
/Filippa

Det är nog möjligt att lägga på ett lagningsbruk med ballast i en relativt fin gradering så att en slitstyrka uppnås. Detta förfarande kräver dock stor noggrannhet och yrkesskicklighet vid utförandet inte minst när det gäller färgen på trappan där det kan vara svårt att få överensstämmelse. Även lagningsbruket måste vara av rätt sammansättning.

Tala med en bygghandel eller direkt med experter hos leverantörer av säckade produkter till exempel Weber eller Finja. Ett lagningsbruk skulle också kunna medföra att bakfallet på trappstegen kan elimineras.

Sådana bakfall som du beskrivit kan medföra att kvarstående vatten fryser och halka uppstår. Det är utförandefel som entreprenören bör åtgärda på sin bekostnad. Vilplan och trappsteg ska istället ha en lutning från fasad så att vatten rinner bort

Cellplast kan användas för att minska betongmänden i en trappa. Det viktiga är att den inte inkräktar på trappans bärighet. Be entreprenören redovisa hur trappans laster tas upp av betong och armering.

Arne Hellström