Hem Granskat Klockan klämtar för arbetsmiljön!

Klockan klämtar för arbetsmiljön!

Paul Karlsson, fabrikschef på Abetong i Vetlanda
Paul Karlsson, fabrikschef på Abetong i Vislanda, har under sina tre år ökat produktionsvärdet med mer än tio procent.

Abetongs H-fabrik i Vislanda blir aldrig mer sig lik. Produktionen har effektiviserats, personalen har utbildats och förbättringsåtgärderna har mångdubblats. Dessutom har inga olyckor skett på nästan tre år.

Text: Roger Andersson
Foto: Abetong

Artikel från Betong #4 2020– Det var en stor kontrast, arbetsmiljön var dålig, det var ingen ordning och reda och man visste inte om man skulle klara produktionen förrän mot slutet av dagen. Fabriken hade även dåligt rykte på orten och ansågs inte som någon attraktiv arbetsplats, säger Paul Karlsson.

Det var för tre år sen när Paul kom till Abetongs H-fabrik i Vislanda. Han kom från en av Kinnarps möbelfabriker där allt var leanfokuserat och datorer planerade produktion efter utrymmet i bilarna.

Men så tog man hjälp av Produktionslyftet som är ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall år 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Abetong i Vetlanda
Abetong har två två fabriker i Vislanda, H-fabriken och S-fabriken.

– Vi började med att utbilda två personer på företaget i Lean Production, en kvinna från armeringen och en tjänsteman. De fick läsa sju högskolepoäng på Chalmers, säger Paul Karlsson.

Produktionslyftet bygger på principer som kopplar till Lean, en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser, och vad som är viktigast i det enskilda företaget. Så i januari 2019 började Vislandafabriken formulera sina principer.

– I februari 2019 presentera vi principerna för hela personalen och valde ut en pilotgrupp som vi coachade hårt för att få ett exempel. De skulle känna att de kunde vara med och påverka, de är ju experterna på sitt område och vi uppmuntrade till hur många förbättringsförslag som helst, säger Paul Karlsson.

Enligt Paul blev de andra lite avundsjuka på pilotgruppen. Sommaren 2019 fick så hela fabriken ställa om till det nya arbetssättet.

– Alla var inte enbart positiva inför förändringen. Några kände nog att de tappade sitt revir när fler fick samma kunskap som de. Det förekom motarbetning och några valde att lämna oss, säger Paul Karlsson.

“Några kände nog att de tappade sitt revir när fler fick samma kunskap”

Hösten 2019 var det dags för workshop i ledarskap. Även indirekta ledare fick vara med.

– Det finns de som påverkar mycket men som inte vill ta ansvar. De är också ledare, alla ledare påverkar arbetsmiljön väldigt mycket, både psykosocialt och fysiskt säger Paul Karlsson.

I workshopen bestämde man att de nu skulle följa Heidelbergs riktlinje om att backa in bilen på personalparkeringen. Det hade man inte gjort förut.

– Om man snabbt måste lämna parkeringen är det säkrare om bilen är inbackad. Sen är det en markering att man måste gå ner i varv lite före jobbet, ändra mindset och tänka säkerhet, säger Paul Karlsson.

Flygfoto över H-fabriken
H-fabriken var Abetongs första fabrik. Verksamheten började 1945.

– Vi diskuterade det en del och det var viktigt att det var konsensus i beslutet. Men till slut gick det. Beslutet togs av alla. Nästa dag stod alla bilar inbackade på parkeringen.

– Det blev ett bra test. Personalen vet att tagna beslut gäller, säger Paul Karlsson.

Under 2020 har man infört daglig styrning varje morgon med säkerhet överst på agendan, varje måndag går man igenom ett ”stoppkort”. Har något ändrats inför veckan?

– Om något ändrats är risken större för olyckor, säger Paul Karlsson.

Tisdagar är det korta ”pulsmöten” då hälsa, säkerhet, bemanning, kvalitet och annat gås igenom. Var 14:e dag är det förbättringsmöte och var 14:e dag är det workshop.

– Uppföljning, uppföljning, uppföljning. Det är bara så man kan förändra, säger Paul Karlsson.

Abetong, Vislanda
Antalet olycksfria dagar syns på en klocka utanför fabriken.

På fabrikens utsida sitter en display som förbipasserande kan se. Den visar olycksfria arbetsdagar. Just nu har det tickat fram till 939.

– Vi firar varje nytt hundratal, säger Paul Karlsson.

Förbättringsförslagen har redan mångdubblats till 179 hittills i år och ungefär hälften av dem är genomförda. Numer får alla nyanställda ett förtryckt block för förbättringar. Att genom förbättringar kunna påverka sin arbetsplats höjer arbetstillfredsställelsen. Dessutom har produktionsvärdet ökat med mer än tio procent och produktiviteten i gjuthallarna har ökat med 20 procent.

– Det är fantastiskt att se såna resultat. Men roligast är att se människor växa. Vår armerare Emmy som fick gå leanutbildning och nu är förändringsledare, har gått från att vara lite blyg till att självsäkert stå inför grupper och tala om förändringsarbetet, säger Paul Karlsson.

Paul Karlssons och Produktionslyftets Christian Silvastis föreläsning på Kunskapsdagen den 10 september:


Årets arbetsmiljöpris delas ut på Betonggalan den 19 november. I en serie artiklar i Tidskriften Betong presenterar vi de fem nominerade.