Hem Mixat Netto noll klimatpåverkan i skånska Hyllie

Netto noll klimatpåverkan i skånska Hyllie

Hyllie Terrass
Hyllie Terrass i Malmö.

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, SGBC, lanserar snart NollCO2, en ny certifiering för byggnader med netto noll klimatpåverkan. Nu står det klart att ett av de fyra pilotprojekten, Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö, klarar kraven.

– Projektet är ett av få i Sverige som ingår i vår pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader, säger Lotta Werner Flyborg, vd för SGBC (Sweden Green Building Council)

Hyllie Terrass, som omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter, ska vara inflyttningsklar under våren 2023 och miljömedvetenheten finns med i allt, från betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt SGBC:s system LEED och även hälsocertifieras enligt WELL.

– Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna måste hela byggnadssektorn ta krafttag. Med Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. Vi kommer bland annat att använda oss av grön betong och innovativa energilösningar. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar från början till slut, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef på Skanska Öresund.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och tillhandahåller en metod, vägledning och krav som driver utvecklingen framåt genom två huvudspår: att reducera växthusgasutsläppen och att balansera kvarvarande utsläpp genom klimatåtgärder.

Idag är det omöjligt att bygga helt utan klimatpåverkan på grund av de de fossila inslagen i de energisystem som används i produktionen. En NollCO2-certifierad byggnad har ändå netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd genom förnybar elproduktion, energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig integritet.

Pia Stoll, som är NollCO2-chef på SGBC, är glad över Skanskas ambition att påskynda utvecklingen:

– För att nå målen i Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius måste byggsektorn förändras. Vår nya certifiering NollCO2 är ett verktyg som investerare, utvecklare och företag kan använda för att bidra till Sveriges åtagande gällande klimatneutralitet och ”netto noll byggnader” år 2045.