Hem Mixat Northscan tar sikte på Göteborg

Northscan tar sikte på Göteborg

Northscan

Ingenjörsföretaget Northscan AB tar nu steget in på Göteborgs byggmarknad. Vd:n Mathias Amnebo ser möjligheter i såväl pågående som framtida bygg- och infrastrukturprojekt.

– Vi har funnits i Stockholm sedan 2020 och har flera stora konsult-, bygg- och fastighetsbolagen som våra kunder. I ROT-projekt saknas ofta tilltron till befintliga handlingar eller så saknas K-handlingar helt och hållet, säger Mathias Amnebo.

Northscan, som har fokuserat på oförstörande betongprovning, har en uttalad målsättning att skapa en större säkerhet och lönsamhet inom byggbranschen. Enligt Mathias Amnebo saknar projekten ofta viktiga ingångsvärden, vilket leder till onödiga åtgärder och kostnader.

– I Göteborg pågår och planeras många ROT-projekt, där vi vet att vi kan tillföra ett stort värde med oförstörande betongprovning. I regionen pågår också flertalet större infrastrukturprojekt där vi ser stora möjligheter att kunna bidra med viktig information, säger Mathias Amnebo.

Northscans vd menar att det finns ett stort behov för allt från täckskiktsmätningar till mer avancerade analyser för kartläggning av innehållet i betongkonstruktioner.

– Vi har sedan starten genomfört många projekt för betongscanning med utrustning som använder radarvågor och magnetism. Tack vare vår senaste satsning med ultraljudsutrustning öppnas nu dörren för många nya applikationer, framförallt för inspektioner inom infrastruktur. Tekniken är idealisk för att med hög precision lokalisera sprickor, luftfickor och delaminering i betong.