Hem Mixat Premiär i Västerås för Abetongs Biobetong

Premiär i Västerås för Abetongs Biobetong

Sågklingan 7 i Västerås
Sågklingan 7 i Västerås.

Premiärprojektet för Abetongs klimatförbättrade betongelement, Biobetong, blir Sågklingan 7 i Västerås. Projektet omfattar 108 lägenheter.

– Vi kommer att använda Biobetong i alla innerväggar och i innerskivorna i ytterväggarna. Utöver det levererar vi även plattbärlag, balkonger, pelare och balk samt står för montaget, säger Martin Johansson, säljchef på Abetong.

Sågklingan 7 byggs av det norska byggföretaget Consto på uppdrag av Lansa Fastigheter som omgående satte en tydlig miljöprofil på projektet.

– Lansa har ett genomarbetat hållbarhetstänk och krav på CO2-reducerad betong var en del av beställningen. Abetong var en av få prefableverantörer som direkt gav besked att de kunde och ville leverera enligt de kraven, säger Tord Johansson, arbetschef på Consto.

Lägenheterna som byggs med Biobetong kan minska koldioxidbelastning med drygt 20 procent. I början av 2022 ska de två hyreshusen på Sågklingan 7 vara redo för inflyttning. Abetong levererar hela stommen till husen som kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver.

Samtidigt fortsätter arbetet med utvecklingen av Biobetong. De första provgjutningarna av fullskaliga betongelement har visat väldigt goda resultat. Biobetongen ingår i Abetongs satsning för en minskad klimatpåverkan. Efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn och år 2022 måste nyproducerade byggnader redovisa sitt koldioxidavtryck.

– Betongindustrin är idag en koldioxidintensiv bransch där cementproduktionen står för de största utsläppen. I vår Biobetong ersätter vi i nuläget upp till 30 procent av cementen med masugnsslagg som alternativt bindemedel, berättar Stefan Östman, som leder arbetet med Biobetong på Abetong, och fortsätter:

– Vi började med labbtester i små satser under fjolåret för att testa hållfasthet och optimera recepten för att dels uppfylla miljökrav från beställare och dels för att Biobetongen ska fungera i cyklerna i vår prefabproduktion.