Hem Mixat Bättre inspektion med drönare

Bättre inspektion med drönare

Drönare

Öresundsbrons pyloner, pelare och övrig betong inspekteras rutinmässigt under  sensommaren, men för första gången görs det med hjälp av drönare.

– Vi effektiviserar den regelbundna betonginspektionen på bron och tar ytterligare ett steg för den tekniska utveckling av underhållet, säger anläggningsdirektören Bengt Hergart .

Det är 14 år sedan ett gäng alpinister hängde i rep vid den första betonginspektionen av bron. Ett tidskrävande arbete som resulterade i flera tjocka pärmar med noteringar. Sedan dess har det gjorts ytterligare en, mer digitaliserad, betonginspektion där betongen fotograferade betongen från en pelare till en annan.

Betonginspektionen görs av konsultföretaget COWI och är indelad i tre huvudfaser: detektion, analys/jämförelser med tidigare år och åtgärder.

Genom algoritmer bearbetas drönarbilderna för att kartlägga och bedöma eventuella skador i betongen. På så vis effektiviseras arbetet för de ingenjörer som sedan gör en manuell bedömning och prioriterar betongunderhållet. Dessutom kommer en drönare åt att fotografera betongytor som tidigare var omöjliga att dokumentera.

” Analysen görs med artificiell intelligens”

– Analysen görs med artificiell intelligens (AI). Innan tekniken är helt fintrimmad för bron kompletteras inspektionen med experter som manuellt undersöker och jämför resultatet, säger Bengt Hergart och fortsätter:

– Målet är att på sikt kunna utföra inspektionen helt automatiskt med hjälp av en särskild AI-formel för just Öresundsbron.

Tidigare betonginspektioner har inte krävt några särskilda åtgärder. Protokollen är omfattande med detaljerad dokumentation, så att avvikelser kan jämföras med tidigare protokoll.

– Vår betongkonstruktion står sig väldigt bra och inget tyder på att det ändrats. Men inspektionerna är viktiga för att upptäcka eventuella brister, så att vi med underhåll och åtgärder kan se till att bron klarar sig i mer än de 100 år som vi räknat med.