Hem Betongbruden Betongbruden mot osund konkurrens

Betongbruden mot osund konkurrens

Betongbruden

Det verkar inte bli någon mer norrlandskörning för tillfället vilket känns tråkigt.

Ersättningen som erbjöds var låg redan från början och efter att att parterna var överens ändrades ersättningen till det sämre! Så krasst sett skulle åkerierna få betala för att ställa upp och hjälpa till vilket självklart inte fungerar.

Nog om det. Just nu pågår något som heter Cabotagestudien. Det är en studie vars syfte är att kartlägga utländska lastbilsekipages förehavanden i Sverige. Det finns lagar som säger att en utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Efter det måste transportören tillbaka till hemlandet.

Detta är för att motverka osund konkurrens då utländska chaufförer ofta kör närapå gratis och bor i bilarna månader i sträck. De är billiga och har ofta bedrövliga arbetsvillkor. Om så billig arbetskraft fick verka här permanent skulle de svenska jobben och mängder med intäkter till staten snart försvinna.

Studien fungerar så att frivilliga personer, det behöver inte vara chaufförer, registrerar sig på cabotagestudien.se (Cabotagestudien på Facebook) och sedan kan man börja rapportera de utländska lastbilar man ser. Man fyller i registreringsnummer och om fordonet körs eller är parkerat. Efter det får man en karta som visar var bilen har varit tidigare, förutsatt att någon annan har rapporterat den. Därför är alla frivilliga välkomna, ju fler vi blir desto bättre översikt.

När studien avslutas skickas en sammanställning till politikerna och blir den enda egentliga fakta de har på området. Denna studie är enormt viktig för den svenska åkerinäringen men även samhället som förlorar enorma summor på cabotaget eftersom man inte betalar skatter och arbetsgivaravgifter här.

Har ni lite tid över så var gärna med ni också, vi i åkeribranschen blir enormt tacksamma för all hjälp vi kan få!

Åsa “Betongbruden” Karlström