Hem Mixat 450 nya bostäder i Huvudsta

450 nya bostäder i Huvudsta

Jonstorpsvägen
Jonstorpsvägen.

Solna Kommun har gett grönt ljus för AIX planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta. Uppdraget kommer från Råsta projektutveckling och omfattar tre kvarter, ett punkthus och ett parkeringshus.

– Tillsammans med Solna stad skapar vi en boendemiljö med mycket grönska och trivsamma friytor för socialt umgänge, säger Lisa Wikström, arkitekt på AIX.

De blivande bostäderna ligger längs Huvudstaleden och bildar en bullerskärm som skyddar innergårdarna och bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, finns en högre del på elva våningar, en port till Solna från Bromma. AIX inledde arbetet med projektets volymskisser redan 2016.

Utmed gatorna skapas ytor för lokaler i bottenvåningarna och ett av kvarteren kommer att innehålla en förskola med fyra avdelningar. Husens tak blir gemensamma vistelseytor och kommer till stor att bli gröna för en bättre miljö och dagvattenhantering. Fasaderna är tänkta att utföras i ljusa sandfärgade tegeltoner varvat med bland annat betong.

Fasader mot Huvudstaleden.

– Den nya bebyggelsen i Huvudsta med 450 nya bostäder bidrar till en mer levande och sammanhållen stadsdel med närhet till såväl strand som grönområden, samtidigt som kvarteren tillsammans med Solnaverkets torn bildar en ny tydlig entré till Solna från sydväst, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande i Solna stad.