Hem Mixat Fortsatt ökad betongproduktion

Fortsatt ökad betongproduktion

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Betongindikatorn för andra tertialet 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Den uppskattade totala betongproduktionen i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka åtta procent högre jämfört med samma period 2019.

Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt så hittills under 2020.

I Betongindikatorn för 2020 ses hittills ingen effekt kopplad till pågående coronasituation. Istället är det fortsatt ökad betongproduktion, samtidigt som bedömningen framöver är väldigt osäker. Allt fler signaler, bl.a. från Byggföretagen, pekar på en ökad risk för att projekt och investeringar skjuts på framtiden.

– Glädjande ser vi att också andra tertialet 2020 har fortsatt bra med ökad betongproduktion i Sverige, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, och fortsätter:

– Samtidigt så har coronasituationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig bra men det finns nu flera oroande signaler som behöver tas på allvar. Där risken nu ökar för att corona-pandemin också kommer att påverka även vår sektor.

Malin Löfsjögård menar att byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider.

– Vår uppmaning är en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigare lägga projekt och öka drift och underhåll. Återstarten av Sverige är viktigt för hela samhället där det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och infrastruktur.