Hem Mixat Nordisk satsning på koldioxidavskiljning

Nordisk satsning på koldioxidavskiljning

Norcem
Norcems fabrik i Brevik, Norge.

Vid en presskonferens på måndagen meddelade den norska regeringen det positiva beskedet att den föreslår att stödja uppförandet av en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning (CCS) vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik.

Det betyder att förutsättningarna för denna nödvändiga klimatlösning inom industrin stärks och att också svensk cementindustri kommer närmare målet att leverera cement för klimatneutral betong.

Efter det formella budgetbeslutet för satsningen, om totalt 3,3 miljarder norska kronor som tas i norska Stortinget i december, sätter arbetet igång med full fart vid Cementas systerfabrik i norska Brevik, med målet att kunna trycka på startknappen 2024.

CCS-anläggningen blir den första i full skala i hela den globala cementindustrin, och innebär att Norge redan 2024 kommer att kunna leverera cement med halverat koldioxidutsläpp.

“Vår ambition är att kunna leverera cement för klimatneutral betong 2030”

För Cementa betyder det att Norcem, som startade med en pilotanläggning redan 2013, har banat vägen för användandet av tekniken, och att det finns erfarenhet att bygga vidare på i ett svenskt sammanhang. Cementas fabrik i Slite är en av de fabriker som HeidelbergCement-koncernen pekat ut som möjlig för en framtida CCS-anläggning. Just nu pågår en studie för att kartlägga Slitefabrikens specifika förutsättningar.

– Vår ambition är att kunna leverera cement för klimatneutral betong 2030, och genom beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Om alla pusselbitar faller på plats – vilket bland annat innefattar infrastruktur för koldioxidlagring, miljötillstånd, stärkt elförsörjning till Gotland samt industriell och politisk samverkan för att skapa affärsmässiga förutsättningar ­– så kommer vi lyckas, säger Karin Comstedt Webb, och fortsätter:

– Det handlar även om att de uppsatta politiska klimatmålen nationellt och globalt ska kunna nås. Cement och betong är oumbärliga i samhällsbyggandet och kommer att användas i stor utsträckning även på lång sikt. Vi ser fram emot att fortsätta vara drivande i arbetet med branschens klimatomställning.