Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fukt genom takpannor?

Fråga Experten: Fukt genom takpannor?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag läser på ett besiktningsprotokoll från en av Sveriges största besiktningsfirmor avseende fastigheter. De har en generell skrivning om tak som lyder:
“Det föreligger påtaglig risk för fuktgenomslag igenom gamla takpannor. Orsaken är att takpannorna fuktar igenom vilket medför skador på läkt och underlagspapp”.

Stämmer verkligen detta? Vad är det som gör att en gammal panna fuktar igenom och inte en ny? Blir den så pass porös med tiden (varför då?) och därigenom släpper igenom vatten? Släpper en ny panna inte igenom någonting?

Enligt deras skrivning skulle det då rent tekniskt vara fördelaktigt att måla taket och inte bara estetiskt och få ett nytt ytskikt.
/Jonas

Om du fått ett sådant utlåtande av en besiktningsman är din fråga högst befogad. Ett tak av vanliga betong- eller tegelpannor, som ligger på underlagspapp och läkt, är inte 100% vattentätt.

Vid stark vind och samtidig nederbörd kan regnvatten tränga in vid pannornas skarvar, och när takpannornas yta utsätts för kall utstrålning nattetid kan kondensvatten bildas på pannornas undersida när uteluften genom termik passerar mellan underlagspapp och pannor. Detta gäller också tegelpannor och i hög grad också plåt.

Konstruktionen med underlagspapp eller underlagsduk, strö-och bärläkt samt takpannor är avsedd för att ta hand om mindre vattenmängder av detta slag genom avrinning och naturlig ventilation. Ventilationen gör att läkten och pappen efter hand snabbt torkar ut utan skador. Ventilation vid takfot och nock är därmed viktiga.

På mycket lång sikt kan såväl läkt som papp givetvis åldras, så att de behöver bytas ut. Enskilda takpannor kan spricka och ska då givetvis också bytas ut. Att betongtakpannor, även av äldre modell, skulle kunna släppa igenom skadliga mängder vatten finner jag högst osannolikt så länge de inte är spruckna. Betong har snarare den funktionen att den blir tätare med tiden. Betongen blir därmed heller inte porös med tiden.

Färgen på ytbehandlade takpannor bidrar i praktiken inte till ökad täthet mot vattenläckage. Ytbehandlingen är av ren estetisk karaktär och de tester enligt svensk standard EN 490 som görs avser vattentäthet, brotthållfasthet samt frostbeständighet.

Arne Hellström