Hem Mixat Stark höststart för byggsektorn

Stark höststart för byggsektorn

Magnus Ohlsson, vd för Cementa
Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Byggsektorn i Sverige är en av de branscher som klarat sig förhållandevis väl och uppvisar inte den avmattning som förutspåddes när coronapandemin bröt ut i våras. Svensk byggsektor ser också ut att stå stark i en internationell jämförelse.

Varje höst tar Cementa fram en konjunkturrapport med en analys av det rådande konjunktur- och marknadsläget i Sverige. Cementa gör också en bedömning av hur utvecklingen ser ut för byggsektorn framåt och vilka konsekvenser det kan få för efterfrågan av cement och betong i Sverige.

– Jag kan konstatera att hösten har fått en stark start trots coronapandemin som påverkar oss alla mer eller mindre. Vi ser endast en marginell nedgång i cementvolymerna jämfört med samma period förra året, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

  • Cementa bedömer att cementkonsumtionen i Sverige fortsätter att ligga på en hög nivå under resten av året.
  • Efterfrågan på cement drivs framförallt av offentliga investeringar i byggprojekt och infrastruktur men även bostadsbyggandet fortsätter att bidra.
  • När vi blickar något längre fram mot 2021, bedömer Cementa att den nedåtgående trenden fortsätter, men att den inte blir så brant nedåt som förutspåddes innan sommaren.

Cementas konjunkturrapport hösten 2020 har tagits fram i samarbete med Navet Analytics. Rapporten bygger på grunddata från flera olika källor såsom SCB, Finansdepartementet, Boverket och Konjunkturinstitutet.