Hem Mixat AMA 70 år – firas på distans

AMA 70 år – firas på distans

AMA

I år fyller AMA 70 år. Oavsett var du befinner dig i branschen, så har du sannolikt någon gång stött på begreppet AMA. Vi på Tidskriften Betong har därför tillsammans med Svensk Byggtjänst skapat en introduktion till dig om vad AMA egentligen är och hur den används. Välkommen in i AMA-världen!

Vad är AMA?
AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Det är ett referensverk till den tekniska beskrivningen. AMA syftar till att förenkla processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk vid upphandling av en byggentreprenad.

AMA används för att göra den tekniska beskrivningen där man definierar omfattning och kvalitetskrav. Genom att åberopa AMA vet både entreprenör och beställare vilka krav och lösningar som gäller, vilket minimerar tvister.

AMA-serien består av fem delar: Fyra som är uppdelade efter specifika tekniska fackområden (hus, anläggning, el, VVS & Kyla) och en femte som omfattar administrativa föreskrifter.

AMA

Varför är AMA så viktigt?
De administrativa föreskrifterna och den tekniska beskrivningen är en del av de handlingar som ligger till grund för upphandling och produktion av olika byggprojekt.
AMA:s fackområdesdelar används för att skapa den tekniska beskrivningen. Med AMA skapas förutsättningar för en effektiv kommunikation genom hela byggprocessen och det minskar riskerna för missförstånd.
I AMA beskrivs kraven på ett systematiskt sätt, strukturerat enligt tabellerna för byggdelar och produktionsresultat i klassifikationssystemet BSAB 96. Genom att utföra beskrivningen enligt AMA blir strukturen lika från ett projekt till ett annat.

Vad blir förlusten av att inte använda AMA?
Använder du AMA minimerar du riskerna för otydligheter i ditt projekt och kan därmed spara både tid och pengar.

Många fel som uppstår i byggprojekt beror på något så enkelt som brister i kommunikationen. Även små missförstånd kostar tid och pengar. Enligt en undersökning av Svensk Byggtjänst och Navet beräknas bristande kommunikation inom byggsektorn ge upphov till kostnadsökningar på upp till 60 miljarder om året. Alla aktörer i bygg och förvaltning kan tjäna på bättre kommunikation – men framförallt byggherrar och fastighetsägare. Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation, som lyfts fram i undersökningarna om byggproduktionen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till i produktionen utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Läs undersökningen här  >>

Andra publikationer i AMA-systemet
Förutom de fem delarna i AMA-serien finns det ytterligare publikationer i AMA-systemet. Dessa är:

● AMA-nytt Beskrivningsdel och AMA-nytt Informationsdel. Dessa delar används för att hålla AMA uppdaterad mellan generationerna. Beskrivningsdelen innehåller förslag på nya kravtexter, med råd och anvisningar, som ska ersätta eller komplettera texterna i AMA. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
● RA – Råd och Anvisningar – RA hjälper beskrivningsförfattaren att komplettera beskrivningen med projektspecifik text och vid behov ändra i AMA-texten.
● MER – Mät och ersättningsregler för arbete som beskrivs enligt AMA. De gäller i sin helhet enligt tillhörande tillämpningsregler för det kontrakt som hänvisar till dem.
● Motiv MER – Motiv till Mät och ersättningsregler – Ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten.
● Motiv AMA AF – Förklaringar och motiv till AMA AF – Ger bakgrund och tolkningshjälp för dem som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dem som ska tolka innehållet i en AF-del.

Här lär du dig mer!
Kolla Byggtjänst! Där finns alla delar av AMA att köpa, såväl digitalt som i bokform: byggtjanst.se/tjanster/ama  >>