Hem Mixat Så tar du del av det senaste inom AMA

Så tar du del av det senaste inom AMA

AVA-skolan

En byggprocess i ständig utveckling kräver ett referensverk som uppdateras regelbundet. Därför publiceras nya generationer av AMA var tredje år (med undantag för AMA AF).

AMA 70 årAMA utvecklas i nära samverkan med branschens aktörer och är allmänt accepterad. AMA ligger till grund för vad som kan betraktas vara branschpraxis. Därför har branschförankringen alltid varit en viktig hörnsten i utvecklingsarbetet av AMA.

Branschförankringen sker för respektive fackområde genom:
• referensgruppen, en grupp externa experter som kommer från olika delar av branschen
• utredarna, en grupp med externa experter som anlitats för uppdateringen
• öppen remiss, där alla som använder AMA kan ge synpunkter

Så utvecklas AMA
Utvecklingen av varje ny AMA tar två till tre år och omfattar följande steg:
1. Initiera och planera
Ändringar som mottagits från AMA:s användare, referensgruppen med mera sammanställs av huvudutredarna. Tidplan och budget tas fram samt externa utredare tillfrågas.
2. Utredning och genomförande
Utredarna arbetar parallellt med uppdateringen av kravtexter i AMA, Råd och Anvisningar (RA) och i förekommande fall Mät- och Ersättningsregler (MER).
Under utredningsarbetet sker uppstartsmöte följt av löpande kommunikation mellan de externa utredarna och Svensk Byggtjänsts huvudutredare. Ändringar i BSAB-systemet tas vidare till ett separat råd.
3. Remiss och publicering
Resultatet från utredarna sammanställs som en öppen remiss på Svensk Byggtjänsts hemsida. På så sätt ges alla användare av AMA möjlighet att påverka innehållet i den nya generationen.
4. Underhåll till nästa generation: AMA-nytt
Under tiden till nästa generation AMA hålls den uppdaterad i tre år via AMA-nytt. Redan här börjar arbetet med det som kommer ligga till grund för arbetet med nästa generation AMA.

Är du intresserad av att medverka i utvecklingen av AMA-systemet?
Om du är expert inom något sakområde kan du delta som utredare på konsultbasis.
Du kan även ingå som en permanent medlem i någon av våra referensgrupper. Referensgrupperna träffas 4–6 ggr per år och är ett tillfälle för kreativa diskussioner och kunskapsutbyte.
Vi har fem referensgrupper, AMA AF (Administrativa föreskrifter) AMA Anläggning, AMA El, AMA Hus, AMA VVS & Kyla

Så håller du koll på generationerna
Du kan lätt hålla reda på vilken generation du tar del av eftersom varje har en titel med ett nummer för publiceringsåret. Senaste AMA Hus publicerades 2018 och heter alltså AMA Hus 18. Så sent som våren 2020 utgavs AMA Anläggning 20.

Det är värt att notera att tidigare generationer av AMA inte ersätter de senare. Därför är det viktigt att alltid referera till årtalet när det gäller AMA.

Finns AMA digitalt?
Svar: Ja, utöver den tryckta versionen så finns AMA Online. AMA Online kan användas som e-bok (pdf och epub), i datorn, läsplattan och mobilen.

Nu kommer AMA Funktion!
Svensk Byggtjänst gör just nu en storsatsning på att utveckla en helt ny AMA-produkt, AMA Funktion. AMA Funktion är ett nytt hjälpmedel för beställare/byggherrar som vill upphandla totalentreprenader med en tyngdpunkt på funktionskrav. Svensk Byggtjänst gör samtidigt en storsatsning för att digitalisera beskrivningstekniken. AMA Funktion kommer lanseras inom kort tillsammans med ett nytt avancerat IT-stöd.

Här lär du dig mer!
Kolla Byggtjänst! Där finns alla delar av AMA att köpa, såväl digitalt som i bokform: byggtjanst.se/tjanster/ama  >>