Hem Granskat Arbetsplatsen är min familj!

Arbetsplatsen är min familj!

Feras Almawed
Feras Almawed framför sin säkerhetstavla som alltid är uppdaterad. Där finns även hans mobilnummer som används flitigt för frågor om säkerhet.

Tänk dig att du har fadersansvaret för en familj på 450 personer. Då vet du hur Feras Almawed på NCC känner sig. Han har ansvaret för arbetsmiljön för ett projekt på 2,5 miljarder och han skyddar det som om han vore pappan i en familj.

Text: Roger Andersson. Foto: Tina Fredriksson.

Artikel från Betong #4 2020Feras Almawed är arbetsmiljöansvarig för Hangar 5 i Bromma. Det är ett projekt värt 2,5 miljarder med ungefär 300 arbetare, som mest 450.

Det är också mycket prefab med många tunga lyft. Fyra tornkranar finns utplacerade, vägarna är smala.

– Alla pratar inte svenska eller engelska vilket är en stor utmaning. Många kommer från en kultur där man ser annorlunda på arbetsmiljö jämfört med i Sverige, säger Feras Almawed.

Men han har sitt sätt att göra sig förstådd.

– Först måste du bli vän med dem. Alla måste vara involverade, därför är jag som en bror eller en far. Vi måste vara vänner varje dag, säger Feras Almawed.

På informationsskyltarna finns även Feras telefonnummer.

– De kan alltid ringa, jag har dagliga diskussioner och kan förklara om det finns osäkerheter, säger Feras.

Varje dag är det säkerhetsgenomgång kl. 06.30 och 15:00 för kvällsarbetarna.

“Alla måste vara involverade”

– Jag går också en daglig säkerhetsrond och behandlar dagliga ärenden och svarar på arbetsmiljöfrågor och liknande. Då ser jag om arbetsberedningarna stämmer med verkligheten, säger Feras Almawed.

Mer regelrätta skyddsronder görs också och till sin hjälp har Feras digitala verktyg som Dalux appen Synergi.

– Jag är ofta ute och hjälper till med säkerhet, minst fyra av mina åtta arbetstimmar. Just nu lyfts två till tre ton tunga håldäck på plats och det är min uppgift att skydda dem, säger Feras Almawed.

Säkerhetstavlan är alltid uppdaterad och Feras ger en detlajerad beskrivning över alla dokument som finns där. Men trots all ordning och reda, alla ronder, alla säkerhetsmöten är han ändå orolig.

– Jag tänker på arbetsplatsen som min familj, jag vill beskydda den som om det är mina barn. Händer det någon olycka bli jag ledsen, det är mitt jobb att förhindra det, jag tar det personligt. Därför ser jag till att ha koll, säger Feras Almawed.

Feras Almaweds föreläsning på Kunskapsdagen den 10 september:


Årets arbetsmiljöpris delas ut på Betonggalan den 19 november. I en serie artiklar i Tidskriften Betong presenterar vi de fem nominerade.